• Fools
 • Aber Bergen
 • Pode
 • Ro
 • Tipp topp
 • Hentetid
 • Carl Lange
 • Kari-Anne på Røst
 • Dagen opp ned
 • Laiv - eller kunsten å leke
 • Mirakelet i Moldova
 • Fedrene
 • Utan mat og drikke
 • Asylbarna
 • WICHMANN-motoren
 • Virvel
 • Villsau i Vest
 • Voyager
 • Bauta
 • Skatten på Alnes
 • Noora
 • Vi kan ikke hjelpe alle
 • The Lost Dreams of Naoki Hayakawa
 • MØLL
 • Prebz & Dennis: The Movie
 • Amundsen klarte aldri dette
 • Strupesangens hevn
 • De rettsløse
 • Verdens mellomste fisk
 • Jernbryllup
 • Mannen som kunne 75 språk
 • Å dele en flamme
 • Utgått på dato
 • Campingliv
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Kontroll
 • Da kvinnen kom til verden
 • Julie (15)
 • Zara og dei: Gorillahjerne til middag
 • Garden II
 • Little Yellow Boots
 • Maher midt i dalen
 • Det lyse mørket
 • I auga til hunden
 • Kampen om fjordane
 • Hospital Dumpster Divers
 • We are the nation
 • There will be water
 • Kvalfangst

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 ble det innført én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2018 er 1. mars 2018. Behandlingstid ca. 3 uker.

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Neste søknadsfrist

7. mars
2018

Filmkonsulenten er tilbake

i uke 3
15. -19. januar

Aktuelle frister

vinter/ vår 2018

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER