• Vi kan ikke hjelpe alle
 • Ro
 • Asylbarna
 • Little Yellow Boots
 • We are the nation
 • Prebz & Dennis: The Movie
 • Da kvinnen kom til verden
 • Pode
 • Kvalfangst
 • Kontroll
 • Det lyse mørket
 • WICHMANN-motoren
 • De rettsløse
 • Ingen retur
 • Dagen opp ned
 • Hospital Dumpster Divers
 • Kampen om fjordane
 • Julie (15)
 • Mirakelet i Moldova
 • Campingliv
 • MØLL
 • Beiteland
 • Maher midt i dalen
 • Zara og dei: Gorillahjerne til middag
 • Bauta
 • Kari-Anne på Røst
 • Virvel
 • Garden II
 • Jan Kjetil utan elefantar
 • Hentetid
 • Amundsen klarte aldri dette
 • Tipp topp
 • Skatten på Alnes
 • There will be water
 • Jernbryllup
 • Carl Lange
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Voyager
 • I auga til hunden
 • Utgått på dato
 • Utan mat og drikke
 • Fedrene
 • Noora
 • The Lost Dreams of Naoki Hayakawa
 • Kinshasa Makambo
 • Laiv - eller kunsten å leke
 • Verdens mellomste fisk
 • Fools
 • Mannen som kunne 75 språk
 • Aber Bergen sesong 3
 • Å dele en flamme

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 ble det innført én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2018 er 1. mars 2018. Behandlingstid ca. 3 uker.

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Neste søknadsfrist

7. august
2018

Filmkonsulenten er i Bergen

uke 33
13.-17. august

Aktuelle frister

sommer 2018

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER