• Hentetid
 • We are the nation
 • Einars forsvinningsnummer
 • Kontroll
 • Utgått på dato
 • Det lyse mørket
 • Maher midt i dalen
 • Her er Harold
 • Kvalfangst
 • Lille store hjerte
 • Min forureina familie
 • We will arrive tomorrow
 • Sunnmøres alpine arv
 • Aber Bergen
 • isynx
 • Vi kan ikke hjelpe alle
 • Supernerd
 • Julie (15)
 • Tipp topp
 • Tilbake til livet - alene over Nordsjøen
 • Sunshine Superman
 • De rettsløse
 • Kampen om fjordane
 • Pontus og tryllestaven
 • The Lost Dreams of Naoki Hayakawa
 • There will be water
 • Saving the Human Race
 • Du velger selv
 • Jernbryllup
 • Chinatown in Maniitsoq
 • Dirk Ohm - Illusjonisten
 • Selfdestructive Robot
 • Asylbarna
 • Tidlaus
 • Jenteloven
 • Villsau i Vest
 • Døden - en serie om livet
 • Pode
 • Campingliv
 • Utan mat og drikke
 • Delete Beach
 • Kunsten å legge seg paddeflat
 • Mannen som kunne 75 språk
 • Drone
 • Aber Bergen
 • Søsken til evig tid - Amerikareisa
 • Når jeg hører fuglene synge
 • Prebz & Dennis: The Movie
 • Tiden går
 • Svømmetimen
 • Nålebyen
 • Villmark 2
 • HEVN
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Ro

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 vil det være én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2017 er (ny dato:) 28. februar. Behandlingstid ca. 3 uker.

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Neste søknadsfrist

9. mai

Aktuelle frister

våren 2017

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER