• Du velger selv
 • Det lyse mørket
 • Pode
 • Ro
 • Kampen om fjordane
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Kunsten å legge seg paddeflat
 • De rettsløse
 • Jernbryllup
 • Sunshine Superman
 • Pontus og tryllestaven
 • Utan mat og drikke
 • Aber Bergen
 • Tidlaus
 • There will be water
 • Dirk Ohm - Illusjonisten
 • Jenteloven
 • Carl Lange
 • We are the nation
 • Tiden går
 • Aber Bergen
 • Vi kan ikke hjelpe alle
 • Laiv - eller kunsten å leke
 • Døden - en serie om livet
 • Min forureina familie
 • Kvalfangst
 • Søsken til evig tid - Amerikareisa
 • Asylbarna
 • Delete Beach
 • Mannen som kunne 75 språk
 • Selfdestructive Robot
 • Hentetid
 • Sunnmøres alpine arv
 • Kontroll
 • HEVN
 • Campingliv
 • Supernerd
 • The Lost Dreams of Naoki Hayakawa
 • isynx
 • Tilbake til livet - alene over Nordsjøen
 • Når jeg hører fuglene synge
 • Utgått på dato
 • Julie (15)
 • Maher midt i dalen
 • Her er Harold
 • Tipp topp
 • Nålebyen
 • Drone
 • Chinatown in Maniitsoq
 • Prebz & Dennis: The Movie
 • I auga til hunden
 • Til Månen Med Bestefar
 • Svømmetimen
 • Einars forsvinningsnummer
 • Villsau i Vest
 • Saving the Human Race
 • We will arrive tomorrow
 • Lille store hjerte
 • Villmark 2

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 vil det være én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2017 er (ny dato:) 28. februar. Behandlingstid ca. 3 uker.

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Neste søknadsfrist

7. august

Filmkonsulenten er tilbake i uke 33

13.- 18. august

Aktuelle frister

sommer/ høst 2017

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER