• There will be water
 • We are the nation
 • Tiden går
 • Dirk Ohm - Illusjonisten
 • Einars forsvinningsnummer
 • Maher midt i dalen
 • Saving the Human Race
 • Svømmetimen
 • Noora
 • Tidlaus
 • Kampen om fjordane
 • Utgått på dato
 • Carl Lange
 • De rettsløse
 • Hentetid
 • Tipp topp
 • Kontroll
 • isynx
 • Vi kan ikke hjelpe alle
 • The Lost Dreams of Naoki Hayakawa
 • Villsau i Vest
 • Når jeg hører fuglene synge
 • Min forureina familie
 • Aber Bergen
 • Mannen som kunne 75 språk
 • Aber Bergen
 • Prebz & Dennis: The Movie
 • Julie (15)
 • Kunsten å legge seg paddeflat
 • Chinatown in Maniitsoq
 • Selfdestructive Robot
 • We will arrive tomorrow
 • Kvalfangst
 • Ro
 • Villmark 2
 • Jernbryllup
 • Asylbarna
 • Drone
 • Sunshine Superman
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Det lyse mørket
 • Pode
 • Supernerd
 • Campingliv
 • Utan mat og drikke
 • Lille store hjerte
 • I auga til hunden
 • Tilbake til livet - alene over Nordsjøen
 • Til Månen Med Bestefar
 • Du velger selv
 • Delete Beach
 • HEVN
 • Jenteloven
 • Pontus og tryllestaven
 • Døden - en serie om livet
 • Her er Harold
 • Nålebyen
 • Laiv - eller kunsten å leke
 • En gang Aurora
 • Sunnmøres alpine arv
 • Søsken til evig tid - Amerikareisa

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 vil det være én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2017 er (ny dato:) 28. februar. Behandlingstid ca. 3 uker.

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Neste søknadsfrist

5. oktober

Filmkonsulenten er tilbake til BIFF

i uke 39

Aktuelle frister

sommer/ høst 2017

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER