• Maher midt i dalen
 • Supernerd
 • Kunsten å legge seg paddeflat
 • Pode
 • Vi kan ikke hjelpe alle
 • Selfdestructive Robot
 • Chinatown in Maniitsoq
 • Mannen som kunne 75 språk
 • Tilbake til livet - alene over Nordsjøen
 • Tidlaus
 • Ro
 • Hentetid
 • Prebz & Dennis: The Movie
 • Aber Bergen
 • Utgått på dato
 • HEVN
 • Jernbryllup
 • Utan mat og drikke
 • I auga til hunden
 • Aber Bergen
 • Sunshine Superman
 • Dirk Ohm - Illusjonisten
 • Villsau i Vest
 • We will arrive tomorrow
 • Villmark 2
 • Lille store hjerte
 • The Lost Dreams of Naoki Hayakawa
 • Carl Lange
 • Sunnmøres alpine arv
 • Kvalfangst
 • Einars forsvinningsnummer
 • Tiden går
 • Når jeg hører fuglene synge
 • Nålebyen
 • isynx
 • Julie (15)
 • Saving the Human Race
 • Drone
 • Pontus og tryllestaven
 • Kontroll
 • Søsken til evig tid - Amerikareisa
 • Det lyse mørket
 • Jenteloven
 • Svømmetimen
 • Tipp topp
 • Her er Harold
 • Døden - en serie om livet
 • There will be water
 • Campingliv
 • Til Månen Med Bestefar
 • We are the nation
 • Asylbarna
 • De rettsløse
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Min forureina familie
 • Delete Beach
 • Du velger selv
 • Kampen om fjordane

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 vil det være én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2017 er (ny dato:) 28. februar. Behandlingstid ca. 3 uker.

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Neste søknadsfrist

7. august

Aktuelle frister

vår/ sommer 2017

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER