• Kampen om fjordane
 • Julie (15)
 • Kontroll
 • Pode
 • Supernerd
 • Kvalfangst
 • Laiv - eller kunsten å leke
 • Tidlaus
 • Aber Bergen
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Søsken til evig tid - Amerikareisa
 • Tipp topp
 • Asylbarna
 • Det lyse mørket
 • Mirakelet i Moldova
 • HEVN
 • Verdens mellomste fisk
 • Villsau i Vest
 • Little Yellow Boots
 • Til Månen Med Bestefar
 • De rettsløse
 • Utgått på dato
 • Zara og dei: Gorillahjerne til middag
 • Aber Bergen
 • MØLL
 • Når jeg hører fuglene synge
 • Sunnmøres alpine arv
 • Tiden går
 • Døden - en serie om livet
 • Hentetid
 • The Lost Dreams of Naoki Hayakawa
 • Strupesangens hevn
 • Jernbryllup
 • Kari-Anne på Røst
 • Delete Beach
 • Selfdestructive Robot
 • Her er Harold
 • Voyager
 • Utan mat og drikke
 • Prebz & Dennis: The Movie
 • Fedrene
 • We are the nation
 • Saving the Human Race
 • Maher midt i dalen
 • Lille store hjerte
 • Nålebyen
 • Chinatown in Maniitsoq
 • isynx
 • There will be water
 • Noora
 • Vi kan ikke hjelpe alle
 • Jenteloven
 • Villmark 2
 • Einars forsvinningsnummer
 • Sunshine Superman
 • I auga til hunden
 • Svømmetimen
 • Kunsten å legge seg paddeflat
 • Ro
 • Virvler
 • Gullgraverne
 • Carl Lange
 • Du velger selv
 • Mannen som kunne 75 språk
 • Skatten på Alnes
 • Pontus og tryllestaven
 • Campingliv
 • Min forureina familie
 • We will arrive tomorrow
 • Tilbake til livet - alene over Nordsjøen

Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 vil det være én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2017 er (ny dato:) 28. februar. Behandlingstid ca. 3 uker.

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Neste søknadsfrist

8. januar
2018

Filmkonsulenten er tilbake

i uke 43
23.-27. oktober

Aktuelle frister

høst 2017

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER