Produksjonsselskap:
Paul Tunge
Regi:
Paul Tunge
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
30 000 i produksjonstøtte den 21. april 2016

Filmen Demning har tidligere fått 60 000 i utviklingsstøtte. Ved hjelp av disse og Paul Tunge sin egen private økonomi har Demning blitt ferdigstilt og har gjort det sterkt på festivaler og blant kritikere og publikum. Nå står flere festivaler og utlandet for tur. Filmen har fått fransk salgsagent og ble presentert på markedet i forbindelse med filmfestivalen i Berlin.  Tilleggsstøtten skal brukes til visningsmateriale, promomateriale og reisekostnader i forbindelse med den videre lanseringen av filmen.

Lengde:
73 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
30 000 i produksjonstøtte den 21. april 2016

Neste søknadsfrist

7. august
2018

Filmkonsulenten er i Bergen

uke 21 og 22
fra 22. mai til 1. juni

Aktuelle frister

vår/ sommer 2018

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER

Tildelinger april 2016