Jesper Bergom-Larsson, filmkonsulenten på Vestnorsk filmsenter, jobber i 80% stilling og pendler fra Sverige til Norge med jevne mellomrom.

Her finner du Jespers reiseplan de neste månedene:

Uke 24 (11.-13. juni) - Bergen. Deretter Kortfilmfestivalen i Grimstad
Uke 33 (13.-17. august) - Bergen.
Uke 42 (15.-19. oktober) - Bergen.

Vil du ha tak i Jesper, er e-postadressen hans jesper(at)vestnorskfilm.no.