Produksjonsselskap:
Planet Earth as
Regi:
Frida Eggum Michaelsen
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
130 000 i utviklingsstøtte den 12. mai 2014

Er et synlig liv mer "verdt" enn et usynlig liv? Har et liv som etterlater seg tydelige spor i historien mer egenverdi enn et som ikke etterlater seg en slik arv?

Helge døde alene 60 år gammel. Han levde et nøkternt liv, hadde en ytterst liten omgangskrets, og holdt seg mest for seg selv. Ingen barn eller andre nære slektninger tar med seg arven hans videre. Regissøren ønsker å fortelle om hans liv slik at han ikke blir glemt og stiller filosofiske spørsmål om livets mening.

Manus:
Frida Eggum Michaelsen
Foto:
Olaug Spissøy Kyvik
Produksjon:
Mats Andersen
Totalt budsjett:
130060
Alle tildelinger for prosjektet:
130 000 i utviklingsstøtte den 12. mai 2014