Har vært et prosjekt under Amandusfestivalen siden 2008, og har siden da jobbet mot de ivrigste blant den nye generasjonen filmskapere.

Har vært et prosjekt under Amandusfestivalen siden 2008, og har siden da jobbet mot de ivrigste blant den nye generasjonen filmskapere. Prosjektet har blitt videreført med stor suksess hvert år og har nå blitt den største nasjonale workshopen for ungdommer mellom 16-20 år. AmandusTalent er et samarbeid mellom Amandusfestivalen, de regionale filmsentrene og Norsk filminstitutt,

www.filmport.no/Amandusfestivalen/