Bergen kulturskole har lenge tilbudt undervisning innen en rekke kunstfag, blant visuelle kunstfag inngår animasjon i tilbudet. Fra 2016 utvider Kulturskolen sitt fagtilbud innen film til også å gjelde dokumentar og man knytter dette opp til skolens eksisterende filmfaglige tilbud for aldersgruppen 12-19 år.

Målet er å få en helhetlig filmavdeling ved skolen. Kulturskolen satser på helhetlig skolering innen kunstfagene, kontra sporadiske workshops og seminarer. Kursene følger stort sett skolekalenderen og barn/unge går der i flere år.

Dokumentarfilmtilbudet starter med begynnerkurs, for siden å bygges videre ut i flere trinn. Det opprettes 2 grupper første år, hver på 2 timer med 6 elever. Fagtilbudet drives som en grunnstein i filmtilbudet for ungdom i Bergen, i tett dialog med kulturkontorene. Lærer i faget er David Alræk som kommer fra det profesjonelle dokumentarfilmmiljøet i Bergen. Gjennom kulturskolens nasjonale nettverk, Norsk kulturskoleråd, bygges det også relasjoner og kompetanse for et utvidet filmmiljø i hele Norge og Norden.
Les mer her: http://www.viskunst.com/film-animasjon