Filmport er et nettsamfunn og nettverk for unge filminteresserte i Norge.

Her kan man laste opp film, se film og diskutere film. Man kan knytte kontakter med andre unge filmskapere, få hjelp fra profesjonelle mentorer, lese artikler om filmproduksjon og få informasjon om lokale, regionale og nasjonale kurs, verksteder og festivaler. Filmport har som mål å inspirere, motivere unge mennesker som ønsker å utvikle og etablere seg om filmskapere, og drives av aktører som jobber med unge filmskapere regionalt og nasjonalt. 

www.filmport.no