I 2013 startet samarbeidet med Østa-Volda Filmskole, en filmskole som i stor grad er basert på frivillighet og som er drevet av ildsjelene Synnøve og Richard Hill. Skolen tilbyr filmfaglig opplæring til unge i alderen 13-17 år.

Skolen knytter til seg faglærere fra høgskolen i Volda og tilbyr til vanlig 2 faste undervisningstimer pr. uke, til totalt 18 elever. Der det gis opplæring i kamera, lyd, lys og redigering med fokus på kort- og dokumentarfilm. Det arrangeres også ulike workshops gjennom året. I 2016 har skolen planlagt noe mindre aktivitet, den faste undervisningen bortfaller, men det planlegges en workshop i animasjon for elever fra 10 år. Vestnorsk filmsenter synes det er viktig å fortsette satsningen på Ørsta-Volda filmskole da det ligger mye idealisme bak denne organisasjonen.