Gjennom to sesonger, 2014 og 2015 har prosjektet Røst produsert kortfilmer gjennom workshoper hvor unge skuespillertalenter har arbeidet tett sammen med profesjonelle, etterfulgt av premierevisninger på Bergen kino med god presseomtale og fullsatte saler. Prosjektet fortsetter i 2016 hvor ytterligere 2 kortfilmer produseres. Disse vil få premiere tidlig i 2017.

Det er svært gode tilbakemeldinger på prosjektet og interessen blant unge er økende. Gjennom kortfilmproduksjonene får ambisiøse og talentfulle ungdomsskuespillere arbeide med profesjonelle filmregissører. De gjennomgår hele prosessen fra casting, via prøvefilming til innspilling. Unge talenter som ønsker å arbeide innenfor fagfelt som manus, foto, lys, lyd, produksjonsledelse og klipp/etterarbeid får opplæring og erfaring gjennom å fylle assistentroller med profesjonelle filmarbeidere som mentorer. Ved at unge manustalenter samarbeider med profesjonelle regissører, filmatiseres historier og stemmer fra unge talenter. Fyllingsdalen teater er prosjektansvarlig og den erfarne filmskaperen Vigdis Nielsen er prosjektleder. I tillegg samarbeider man med flere skoler og medieverksteder i Bergen om rekruttering. Vestnorsk filmsenter er også en viktig samarbeidspartner i dette prosjektet.
Les mer her: http://www.fyllingsdalenteater.no/rost/

 

Rost logo 2015