Prosjektet er initiert av Seanse – senter for kunstproduksjon og filmskaper Are Pilskog, og gjennomført i samarbeid med beboere og aktivitetsleder ved Volda mottak for enslige mindreårige flyktninger. ”Mi og di forteljing” en dokumentarfilmverksted der 10 ungdommer har fått lære foto- og filmteknikk og laget egne filmer. Målet med prosjektet var å styrke deltakernes refleksjon rundt egen identitet, ved å utvikle egne fortellinger i dokumentarfilmsjangeren og gjennom å oppleve og vurdere andre sine filmer. Gjennom å lage dokumentarfilm har ungdommene fått reflektere over egen bakgrunn og egne tanker om framtiden. Prosjektet har satt søkelys på at dokumentarfilmen ikke er objektiv og nøytral, for å bidra til å gjøre ungdommene trygge på at de selv har en stemme og et syn som teller, og samtidig skape gjensidig respekt for at andre kan ha andre syn og andre kreative tilnærminger.