Dette er det eneste filmprosjektet som inngår i det nasjonale pilotprosjektet Seanses Kunstprogram 2015/16. I prosjektet har Are Pilskog, som biolog og dokumentarfilmskaper, gått inn i et kreativt partnerskap om et langvarig kunstprogram i samarbeid med Leikanger skole, der han sammen med lærere og elever jobber med dokumentarfilm.

Gjennom prosjektet får elever i 6. og 7. klasse en grundig innføring i det å skape dokumentarfilm. Det legges til rette for at elevene er aktive og skapende, ikke bare i opplevelsen av profesjonell kunst, men som deltakere i kunstneriske prosesser der kreativitet og ferdigheter stimuleres og utvikles. Øvelsene bruker tema fra elevene sin hverdag, og er av en slik karakter at man kan oppnå ulike tolkinger av same tema, eller situasjon, og at dette resulterer i ulike uttrykk i form av bilder og film. Målet er at elevene skal nærme seg temaet på en personlig måte og at dette gjenspeiles i bildene/filmen. På denne måten skal de bli oppmerksomme på at virkeligheten kan tolkes ulikt og at det bak en dokumentarfilm finnes en personlig stemme som viser sin tolking. Denne tilnærmingen skal gjøre elevene trygge på at de har en stemme og et syn som teller, samtidig som den skal skape gjensidig respekt for at andre kan ha andre syn og/eller andre kreative tilnærminger. På denne måten lærer elevene å være kritiske.
Les mer her: http://seanse.no/2015/10/royndomen-har-mange-auge/