Bergen internasjonale filmfestival har flere store satsinger for ungdom og ett av disse er Skolefilmfestivalen, hvor elever i de øvre ungdomstrinnene lærer å produsere kortfilmer selv. Dette arbeidet har pågått i 15 år og mange tusen ungdommer har deltatt på kurset som går over seks måneder. Målet er bidra til økt kunnskap, forståelse og engasjement for film hos elever og lærere. Elevene får lære hvordan en filmproduksjon blir gjennomført og man kombinerer teoretisk og praktisk undervisning. Undervisningen blir gitt av profesjonelle filmskapere.