Bergen internasjonale filmfestival gjennomfører Skolefilmfestivalen hvor elever i de øvre ungdomstrinnene lærer å produsere kortfilm. Gjennom undervisning fra profesjonelle, samt visning av film under BIFF, får ungdommene inspirasjon til å lage sin egen film.

Representanter fra BIFF reiser deretter ut i skolene og er med på å utvikle manus og storyboards sammen med ungdommene. Videre gjøres det opptak til filmene, hvor alle de fagfunksjoner som hører med fylles av ungdommene selv, etterfulgt av etterarbeid hvor noen utvalgte får opplæring i redigering under ferdigstillingen av filmene. De ferdige filmene vises under premierearrangement i mars 2017. Dette arbeidet har pågått i 14 år og mange tusen ungdommer har deltatt, men det har så langt vært forbeholdt elever innenfor Bergen kommune. Med dette prosjektet og med støtte til regionale filmtiltak for barn og unge får i 2016 også ungdom i de tre kommunene på Sotra være med på Skolefilmfestivalen.

Les mer her: http://www.biff.no/informasjon/article1120330.ece