• Å dele en flamme
 • Drawing Iran
 • Utan mat og drikke
 • Laiv - eller kunsten å leke
 • Prebz & Dennis: The Movie
 • Amundsen klarte aldri dette
 • Beiteland
 • Dagen opp ned
 • Voyager
 • Noora
 • Ro
 • Apollo
 • Fools
 • Maher midt i dalen
 • Pode
 • Den fantastiske villaksen
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Forteljingar om mot
 • Happy Birthday
 • Kvalfangst
 • Virvel
 • Mirakelet i Moldova
 • Verdens mellomste fisk
 • Luftballett
 • Little Yellow Boots
 • Bauta
 • I auga til hunden
 • Himmelen under havet
 • Det perfekte bildet
 • Julie (15)
 • Wild Relatives
 • Hospital Dumpster Divers
 • Jan Kjetil utan elefantar
 • Ingen retur
 • Pornografen
 • Carl Lange
 • Aber Bergen sesong 3
 • MØLL
 • Da kvinnen kom til verden
 • Strandsnegler
 • WICHMANN-motoren
 • Garden II
 • Kinshasa Makambo
 • En gang Aurora
 • Kari-Anne på Røst
 • Zara og dei: Gorillahjerne til middag
 • Frie Fanger

 

 Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 ble det innført én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2018 er 1. mars 2018. Behandlingstid ca. 3 uker.

 

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Søk filmstøtte

7. januar
er neste frist!

Filmkonsulenten er i Bergen

uke 42 og 43
16. -26. oktober

Aktuelle frister

høsten
2018

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER