• Verdens mellomste fisk
 • Den fantastiske villaksen
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Amundsen klarte aldri dette
 • I auga til hunden
 • Hospital Dumpster Divers
 • Når vinden snur
 • Luftballett
 • Dagen opp ned
 • Pode
 • Drawing Iran
 • Kinshasa Makambo
 • Mulm
 • Utan mat og drikke
 • Virvel
 • Happy Birthday
 • Zara og dei: Gorillahjerne til middag
 • Bauta
 • Frie Fanger
 • Pornografen
 • Da kvinnen kom til verden
 • Fools
 • Forteljingar om mot
 • Ro
 • Kari-Anne på Røst
 • Wild Relatives
 • Carl Lange
 • MØLL
 • Julie (15)
 • Himmelen under havet
 • Little Yellow Boots
 • Voyager
 • Laiv - eller kunsten å leke
 • Ingen retur
 • Jan Kjetil utan elefantar
 • Garden II
 • Noora
 • Apollo
 • Kvalfangst
 • Fallism
 • Maher midt i dalen
 • Å dele en flamme
 • En gang Aurora
 • Det perfekte bildet
 • Aber Bergen sesong 3
 • Strandsnegler
 • Vildmarkens Søn
 • WICHMANN-motoren
 • Beiteland
 • Prebz & Dennis: The Movie

 

 Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere til ulike tiltak. Tiltak for aldersgruppen 15 til 25 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Fra 2017 ble det innført én søknadsfrist pr. år. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2018 er 1. mars 2018. Behandlingstid ca. 3 uker.

 

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Filmkonsulenten er i Bergen

uke 5 og 6
29.1 - 8.2

Søk filmstøtte

4. mars
er neste frist!

Aktuelle frister

vinter
2018

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer