Produksjonsselskap:
Mediedel as
Regi:
Eivind Tolås
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
200 000 i produksjonstøtte den 25. sep. 2019

Korleis er det å leve liva sine under dei mest kjende rastrugsmåla i Noreg? Denne filmen gir eit nært og unikt innblikk i liva, tankane og opplevingane til nokre menneske som er tvungne til å forhalde seg til årlege trugsmål frå fjellet - trugsmål mot heim, husdyr, økonomi og liv.

Manus:
Eivind Tolås
Produksjon:
Johnny Holmvåg
Lengde:
15 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
200 000 i produksjonstøtte den 25. sep. 2019

Tildelinger sep. 2019