Produksjonsselskap:
Handmade Films in Norwegian Woods as
Regi:
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
162 500 i utviklingsstøtte den 27. nov. 2019

Invasjon er en antologiserie som henter inspirasjon fra de tradisjonelle invasjonshistoriene vi har sett på film og tv i flere generasjoner. Filmskaperne ønsker å utfordre den tradisjonelle måten invasjoner har blitt fortalt på, og lage enkeltstående episoder som viser helt nye invasjonshistorier fra hele verden.

Manus:
Kjersti Helen Rasmussen
Produksjon:
Einar Loftesnes
Lengde:
6x60 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
162 500 i utviklingsstøtte den 27. nov. 2019