Jesper Bergom-Larsson, filmkonsulenten på Vestnorsk filmsenter, jobber i 80% stilling og pendler fra Sverige til Norge med jevne mellomrom.

Her finner du Jespers reiseplan de neste månedene:

Uke 39 og 40 (26. september -4.oktober). Før dette er han på Nordisk Forum i Malmø.
Uke 42 og 43 (16.- 26. oktober) - Bergen.
Uke 47 (21. - 23. november) - Bergen

Uke 49 (3. - 7. desember) - Solstrand/ Dokumentarkonventet og Bergen

Vil du ha tak i Jesper, er e-postadressen hans jesper(at)vestnorskfilm.no.