Jesper Bergom-Larsson, filmkonsulenten på Vestnorsk filmsenter, jobber i 80% stilling og pendler fra Sverige til Norge med jevne mellomrom.

Her finner du Jespers reiseplan de neste månedene:

Uke 5 og 6 (29. januar - 8. februar) - Bergen. Deretter Berlinalen 8. - 13. februar.
Uke 11 og 12 (11.- 20. mars) - Bergen
Uke 13 (28.- 29. mars) - Vestlandstreffet/ Flåm
Uke 14 (1. - 5. april) - Bergen
Uke 17 (23. - 27. april) - Bergen
Uke 20 og 21 (14.- 24. mai) - Bergen

Vil du ha tak i Jesper, er e-postadressen hans jesper(at)vestnorskfilm.no.