Jesper Bergom-Larsson, filmkonsulenten på Vestnorsk filmsenter, jobber i 80% stilling og pendler fra Sverige til Norge med jevne mellomrom.

Her finner du Jespers tentative reiseplan for våren 2020:

Uke 4 og 5 (20.1–31.1) Bergen

Uke 7 (12.–14.2) Dramadagen, Bergen

Uke 11 og 12 (11.–20. mars) Bergen AVLYST

Uke 20 og 21 (11.–20. mai) Bergen

 

Vil du ha tak i Jesper, er e-postadressen hans jesper(at)vestnorskfilm.no.