Det er gledelig å meddele at KUD nå har endret retningslinjene sine for økonomiforvaltning og kontroll. Der det før var et krav om revisjon (attestasjon fra statsautorisert eller registrert revisor) for tilskudd over kr. 100.000, er den nye grensen nå tilskudd over kr. 200.000. Dette vil være gjeldende fra 1. tildelingsrunde i 2020. Nåværende dokument om retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll er erstattet på nettsidene våre med et nytt som ble vedtatt 18. februar.