Prosjektet KULTURCROWD inviterer til et seminar hvor det skal diskuteres hvordan crowdfunding kan brukes av skapende og utøvende kunstnere for å finansiere kunst- og kultur produksjon. Publikum vil få anledningen til å stille spørsmål og delta aktivt i diskusjon om muligheter og utfordringer knyttet til bruk av crowdfunding innen kultursektoren.

Seminaret finner sted torsdag 12. mars kl. 10:00-12:00 på Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad. Les mer