Vestnorsk filmsenter gir tilskudd til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak som skal fremme kompetansen til den enkelte og det audiovisuelle miljøet i regionen. Dette vil også gjenspeile senterets prioriteringer. Det kan søkes om reisestøtte, mentorstipend og rekrutteringsstipend/hospiteringsordning og andre tiltak som fremmer kompetansen til søker og kan komme regionen til gode.

Vestnorsk filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon». Vestnorsk filmsenters retningslinjer finner du her.

Reisestøtte – krav til søknad

Mentorstipend – krav til søknad
Rekrutteringsstipend/hospiteringsordning – krav til søknad

 

VESTNORSK FILMSENTER GIR IKKE TILSKUDD TIL

 • Utdanningsforløp eller til personer under utdanning
 • Reiser som kun har prisutdeling/mottakelse av pris som formål
 • Oversettelse av manus for deltakelse på kurs eller verksteder
 • Skuespillere og karakterer
 • Andre tiltak som hører inn under et filmprosjekts utviklings- eller produksjonssøknad
 • Tiltak som har fått støtte fra NFI eller andre regionale sentre
 • Har filmen fått lanseringsstøtte fra Norsk filminstitutt, gir ikke Vestnorsk filmsenter reisestøtte til samme festival

Alle søknader skal sendes inn via RegPortal.no (RegPortal - Vestnorsk filmsenter)
NB: Husk at stipend fra Vestnorsk filmsenter AS er skattepliktig.

KLAGEADGANG
Vedtak gjort av Vestnorsk filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningsloven.

Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser §28 og §29 påklages innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Vestnorsk filmsenters styre er første klageinstans, endelig Klageinstans er Klagenemda for mediesaker (Medieklagenemda).

Klagen skal være skriftlig og inneholde:

 • Referanse til vedtak det klages på
 • Årsak til klagen
 • Endringer som ønskes
 • Dato og signatur

Klage sendes til Vestnorsk filmsenters styre (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), som jfr. Forvaltningsloven §33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemda.