Midlene for denne er tilskuddsordningen i 2021 brukt opp og søknadsskjemaet er stengt.

Det vil bli åpnet for nye søknader i 2022, da med én søknadsfrist pr. år. Søknadsfirst 2022 vil være 1. april og søknadsskjemaet vil bli åpnet 8 uker før fristen. -Følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.