Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen. Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere. Tiltak for aldersgruppen 12 til 30 og tiltak på fritid vil bli prioritert. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen.

Vestnorsk filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon». Vestnorsk filmsenters retningslinjer finner du her.

Krav til søknad 
Søknad sendes inn via RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter). Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen og som oppfyller kravene som beskrevet i det følgende:

  • Prosjektbeskrivelse: Definerte målgrupper og målsetninger, konkret beskrivelse av aktiviteter som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet
  • Beskrivelse av søker/arrangør og samarbeidspartnere
  • Informasjon om søkers dokumenterte bakgrunn og erfaring med tilsvarende tiltak
  • Budsjett og finansieringsplan som viser tiltakets totale kostnader og finansiering, andre finansieringskilder, inklusive egenfinansiering skal synliggjøres i finansieringsplan
  • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i RegPortal - Vestnorsk fylles ut

 

Behandling
Bransjesøknader behandles administrativt av bransjeansvarlig, i samråd med daglig leder. Søknadsfrist: Senest tre uker før tiltakets start. Søknader behandles kontinuerlig og innen 4-6 uker. Alle får skriftlig svar.

Utbetaling av støtte og rapportering
Ved støtte vil du motta et tilskuddsbrev på e-post. Tilskuddsbrevet inneholder informasjon om utbetaling og rapportering.

Klageadgang 
Vedtak gjort av Vestnorsk filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningsloven.

Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser §28 og §29 påklages innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Vestnorsk filmsenters styre er første klageinstans, endelig Klageinstans er Klagenemda for mediesaker (Medieklagenemda).

Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • Referanse til vedtak det klages på
  • Årsak til klagen
  • Endringer som ønskes
  • Dato og signatur

Klage sendes til Vestnorsk filmsenters styre (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), som jfr. Forvaltningsloven §33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemda.