Vestnorsk filmsenter innførte hjemmekontor fra fredag 13. mars og inntil videre. Vi nås som vanlig på e-post eller telefon. Vi presiserer at hvis situasjonen på grunn av koronaviruset medfører utsetting av planlagte tiltak i forhold til kontrakt og framdriftsplan, sendes oppdateringer via Filmsøk når dette lar seg gjøre.

Norsk filminstitutt er kommet med følgende oppdatering - se link

Ta vare på hverandre!