På grunn av den rådende situasjonen jobber filmkonsulent Jesper Bergom-Larsson hjemmefra (Stockholm) i perioden 11.–20. mars. Han er tilgjengelig på e-post og telefon og avvikler sine møter via Skype. Søknadsrunden går for øvrig som normalt.