Vestnorsk filmsenter ønsker å holde tett dialog med dere i bransjen nå. Som første ledd i dette håper vi at dere som arbeider i filmbransjen i regionen vil svare på vedlagte spørreundersøkelse. Det er viktig at vi får en oversikt over den aktuelle situasjonen. Vi anbefaler også dere som har mottatt Filmforbundet avd. Vest sin kartlegging å svare på denne.

Vestnorsk filmsenters spørreundersøkelse HER.

NYHETSBREV
Får du Vestnorsk filmsenters nyhetsbrev? For å motta dette, må du gå inn og melde deg på HER. Følg også med på oppdateringer her på nettsiden og på FB.