Etter en tid med hjemmekontor har Vestnorsk filmsenter flyttet inn igjen i kontorlokalene sine på Verftet. Så lenge smittevernhensyn ivaretas og vi holder god avstand, er det godt med litt normalitet i alt det unormale. Hvis dere ønsker å ta turen innom så meld gjerne fra på forhånd. Vi nås ellers som vanlig på e-post og telefon.
 
Filmkonsulenten vil på bakgrunn av koronarestriksjonene jobbe hjemmefra (Stockholm) utover våren. Det vil si at alle møter må skje via skype på adressen jesperb-l. Ellers nås filmkonsulenten som vanlig på epost og telefon. 
 
Hvis situasjonen som følge av koronaviruset medfører utsetting av planlagte tiltak i forhold til kontrakt og framdriftsplan, sender dere oppdateringer via Filmsøk. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Løpende behandling av utviklingssøknader
Kompetansehevende - og bransjehevende tiltak
Undersøkelse: Hvordan påvirker koronasituasjonen bransjen?

Viktig informasjon fra noen av våre samarbeidsaktører:

Bergen kommune - Tilskudd til kulturlivet i koronakrisen
Møre og Romsdal fylkeskommune - Informasjon til kulturfeltet
Møre og Romsdal fylkeskommune - Tilskot til digital formidling av kunst og kultur
Mediefondet Zefyr - Ekstraordinære midler fra Bergen kommune til lån og prosjektinvesteringer
Regjeringen (pressemelding) - 85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner
NFI - Informasjonsmøte om NFIs koronatiltak 30.4 og oppsummeringsartikkel etter dette.
NFI - Utsetter tilskudd til produksjon av spillefilm etter kunstnerisk vurdering
NFI - Utvider reisestipendene
Kulturdepartementet - Oversiktsside, tiltak
Bransjerådet - Retningslinjer og veileder for sikker produksjon
NFI - Nye tiltak fra NFI
NFI - Midlertidig justering av saksbehandling og tilskuddsordninger
NFI - 14 millioner ekstra til utvikling av film og serier
Bergen kommune - Midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet
Filmforbundet - Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål
Fritt Ord - 40 milioner ekstra til prosjekter
NFI - Om avlysninger og utsettelser av arrangementer, produksjoner eller prosjekter