Ungene.ill
(Ungene/ Ina Lerner Grevstad - foto:Silje Bryn Knutsen)

Kortfilmene "Ungene" og "Hold meg" fikk 19. mars produksjonsstøtte av NFI. Filmene har tidligere fått produksjonsstøtte fra Vestnorsk filmsenter og er med dette klar for å realiseres.

Regissør Tommy Næss uttaler: "Vi er kjempetakknemelig for at NFI og Vestnorsk filmsenter støtter filmen vår "Hold meg". Vi kan nå jobbe med forarbeid og med det begynne å sysselsette filmarbeidere  - og gleder oss til å gå i produksjon så snart denne krevende perioden med nedstengte produksjoner er over".

Vi gratulerer og gleder oss til filmene!