Utviklings- og produksjonsstøtte til film
Vestnorsk filmsenter har framskyndet behandlingen av søknader som kom inn til fristen 2. mars. Disse behandles i et ekstraordinært styremøte mandag 30. mars. Informasjon om tilskudd/avslag følger vanlige rutiner hvor søkere får beskjed pr. epost påfølgende dag.
 
Kompetansehevende – og bransjeutviklende tiltak
I en svært spesiell tid hvor mange opplever at planlagte opptak og prosjekter må utsettes eller avlyses, oppfordrer Vestnorsk filmsenter bransjen til å se på de muligheter som ligger i våre støtteordninger under kompetansehevende- og bransjeutviklende tiltak, les mer.

Vestnorsk filmsenter prioriterer tiltak som helt konkret styrker eller utvikler søkers kompetanse og faglige utvikling, og eller prosjektets finansierings-, distribusjons- eller lanseringsmessige muligheter. 
 
Ang. søknader om reisestøtte:
Vi forventer at antallet søknader om reisestøtte vil minke vesentlig i en periode. Festivaler, markeder, finansieringsforum, workshops og andre arrangementer avlyses eller utsettes. I tillegg er myndighetenes råd om på kun gjennomføre de mest nødvendige reiser svært tydelige.  
• Vi vil ikke behandle søknader om støtte til reiser som skal foregå før 01.05.2020.
• Øvrige søknader om reisestøtte behandles som normalt inntil videre.
• Dette vil oppdateres fortløpende i forhold til hvordan situasjonen utvikler seg.  
 
Alle søknader til Vestnorsk filmsenter skal som vanlig sendes gjennom Filmsøk.no.