Styret i Vestnorsk filmsenter besluttet i ekstraordinært styremøte 30. mars å åpne for løpende behandling av utviklingssøknader opp til kr. 150.000. I første omgang skal dette være en prøveordning som vil bli evaluert i styremøte i september. Søknadene leveres på vanlig måte via Filmsøk og blir behandlet innen 3 uker.