I en svært spesiell tid hvor mange opplever at planlagte opptak og prosjekter må utsettes eller avlyses, oppfordrer Vestnorsk filmsenter bransjen til å se på de muligheter som ligger i våre støtteordninger under kompetansehevende- og bransjeutviklende tiltak. Vi ønsker å støtte tiltak som bidrar til økt kompetanse, samt tiltak som vil utforske nye muligheter innen for eksempel innen finansiering, distribusjon og formidling av filmprosjekter. Les mer. Se også ordningen Filmkulturelle tiltak her. Søknadene leveres på vanlig måte via Filmsøk og blir behandlet innen 3 uker