Skuddene pa Bergenhus 2
«Skuddene på Bergenhus» (Anders Teig/Pandora Film), som i november fikk tildelt midler fra Vestnorsk filmsenter, er en av to kortfilmer som 15. april fikk produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt. Nå gleder vi oss til film!