I midten av mars, da regjeringen innførte de strenge tiltakene i forbindelse med koronasituasjonen, ble det viktig for Vestnorsk filmsenter å raskt skaffe oversikt over hvordan situasjonen påvirket bransjen. Det ble laget en spørreundersøkelse til bransjen i vår region som skulle måle de helt umiddelbare konsekvensene i forhold til begrensningene ved koronasituasjonen, samt estimerte konsekvenser pr. 1 juni 2020. Undersøkelsen ga viktig informasjon om de store linjene i praktiske og økonomiske konsekvenser så som permitteringer, utsatte prosjekter, konsekvenser for prosjektfinansiering med mer. 

Vestnorsk filmsenter sørget også for en sammenfattet statistikk på de samme spørsmålene for alle filmsentrene (unntatt Filmkraft Rogaland), gjennom samarbeidet i FilmReg, etter at øvrige sentre hadde sendt ut tilsvarende spørreundersøkelse. Vestnorsk filmsenter vil gjennomføre en ny undersøkelse i siste halvdel av mai for å få et oppdatert bilde av situasjonen i bransjen.

Resultatene fra begge undersøkelsene, pr. 18. mars og pr. 23. mars, kan sees her og her.