Koronasituasjonen har skapt store utfordringer for mange, i tillegg er det svært krevende at situasjonen endrer seg fortløpende og at man mangler en tidsramme. De regionale sentrene gikk sammen om å undersøke konsekvensene for bransjen raskt etter at denne situasjonen oppstod (undersøkelse sendt ut i mars), og vi ønsker nå oppdatert informasjon. Vi håper dere vil bidra til å få samlet inn informasjon om de store linjene i praktiske og økonomiske konsekvenser - av det dere kan stipulere noe om pr. i dag og innenfor de nærmeste månedene. Med dette ønsker vi å få best mulig oversikt over situasjonen, til bruk i de enkelte sentrenes arbeid, samt i arbeid inn mot sentrale myndigheter gjennom samarbeidet i FilmReg.

Frist for å svare er midnatt 6. mai. Spørreundersøkelsen finner du her.

Du kan lese mer om resultatene i forrige undersøkelse her