Filmkonsulenten vil på bakgrunn av koronarestriksjonene fortsatt jobbe hjemmefra (Stockholm). Det vil si at alle møter må skje via skype på adressen jesperb-l. Ellers nås filmkonsulenten som vanlig på epost og telefon. 
 
Hvis situasjonen som følge av koronaviruset medfører utsetting av planlagte tiltak i forhold til kontrakt og framdriftsplan, sender dere oppdateringer via RegPortal. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!
Løpende behandling av utviklingssøknader
Kompetansehevende - og bransjehevende tiltak
Undersøkelse: Hvordan påvirker koronasituasjonen bransjen?
Undersøkelse, oppfølging: Hvordan påvirker koronasituasjonen bransjen pr. mai?

Viktig informasjon fra noen av våre samarbeidsaktører:

NFI - Søknadsfrist Produksjon 2, 29. januar 2021
NFI - 40 nye millioner kroner til koronatiltak for filmbransjen
NFI - Koronarelatert produksjonsgaranti – tilskudd til prosjekter som blir avbrutt på grunn av Covid
Vestland fylkeskommune - Ekstraordinære midlar til kultur- og idrettsaktivitet råka av koronasituasjonen
Kreativ Europa MEDIA Norge - Online veiledning med Helene Granqvist
Møre og Romsdal fylkeskommune - Kunstnerstipend, ekstra utlysning
NFI - Tiltak for filmer som lanseres høsten 2020
Kulturrådet - Ny støtteordning skal stimulere til aktivitet i kultursektoren
Bransjerådet - Webinar om smittevern 20. august
Kulturrådet - Søk om kunstnerstipend innen 5. august
Regjeringen - Regjeringen med ny pakke, bla. stipendordning for filmkunstnere
NFI - Filmproduksjoner som er utsatt grunnet koronasituasjonen kan søke NFI om Produksjonstilskudd 2
Mediefondet Zefyr - Kunngjøring knyttet til ekstraordinære midler fra Bergen kommune
NFI - Ny frist for tilskudd til spillefilm etter markedsvurdering
Bergen kommune - Tilskudd til kulturlivet i koronakrisen
Møre og Romsdal fylkeskommune - Informasjon til kulturfeltet
Møre og Romsdal fylkeskommune - Tilskot til digital formidling av kunst og kultur, artikkel etter frist (den andre er fjernet nå)
Mediefondet Zefyr - Ekstraordinære midler fra Bergen kommune til lån og prosjektinvesteringer
Regjeringen (pressemelding) - 85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner
NFI - Informasjonsmøte om NFIs koronatiltak 30.4 og oppsummeringsartikkel etter dette.
NFI - Utsetter tilskudd til produksjon av spillefilm etter kunstnerisk vurdering
NFI - Utvider reisestipendene
Kulturdepartementet - Oversiktsside, tiltak
Bransjerådet - Retningslinjer og veileder for sikker produksjon
NFI - Nye tiltak fra NFI
NFI - Midlertidig justering av saksbehandling og tilskuddsordninger
NFI - 14 millioner ekstra til utvikling av film og serier
Bergen kommune - Midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet
Filmforbundet - Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål
Fritt Ord - 40 milioner ekstra til prosjekter
NFI - Om avlysninger og utsettelser av arrangementer, produksjoner eller prosjekter