Ro Hovedbildet kopi
Fra Skule Eriksens forrige film "Ro"

I første tildeling til utviklingssøknader i løpende ordning er det bevilget
kr. 605 000,- til 6 prosjekter. Det er behandlet 17 søknader, med en søknadsramme på 2,3 millioner kroner, fordelt på 10 spillefilm- og serieprosjekter og 7 dokumentarprosjekter. Vestnorsk filmsenter ser at ordningen er til hjelp i en presset situasjon der mange planlagte produksjoner er utsatt, og at det gir mulighet for å arbeide med utviklingsprosjekter i en periode. Les mer om prosjektene.