I mai gjennomførte Vestnorsk filmsenter en undersøkelse for å få et oppdatert bilde av hvilke konsekvenser koronasituasjonen har for den vestlandske filmbransjen.

De negative konsekvensene fra undersøkelsen i mars bekreftes og forsterkes ytterligere de dramatiske følgene koronasituasjonen har for filmbransjen. Prosjekter stopper opp, og produsenter og filmskapere mister inntekstgrunnlaget. 75% har utsatt eller avlyst egen produksjon eller opptak pr. nå eller vurderer det i nær fremtid. Videre ser vi at 58% melder at de har mistet ett eller flere oppdrag. Hele 71% svarer at det innen 15. september vil ha medført konsekvenser for finansieringsarbeidet rundt prosjekter. Dette er dramatiske tall som vil ha store konsekvenser for både enkeltprosjektene og for selskapene i regionen. Som det vil ta år å bygge opp igjen. Virkemiddelapparatet strekker seg til det ytterste for å imøtekomme og minimere konsekvensene, men behovet for friske midler er stort. Uten ekstra tilskudd kan filmbransjen bli satt mange år tilbake.

Det må settes fokus og oppmerksomhet også mot regionene i de tiltakene og krisepakkene som kommer til filmfeltet. Vestnorsk filmsenter er opptatt av at det finnes en filmbransje også i vest når denne svært alvorlige situasjonen vi står i er over.

Vestnorsk filmsenter sørget også for en sammenfattet statistikk på de samme spørsmålene for alle filmsentrene, gjennom samarbeidet i FilmReg, etter at øvrige sentre hadde sendt ut tilsvarende spørreundersøkelse.

Resultatene fra undersøkelsene kan sees her. Resultatene fra den nasjonale undersøkelsen her.