Søknader med løpende behandling
Utviklingssøknader opp til 150.000 kr med løpende behandling som sendes inn etter 8. juni, blir ikke behandlet før i august.

Utbetalinger før sommeren
Siste frist for å sende inn anmodninger om penger i Filmsøk er 19. juni. Når anmodningen er behandlet og godkjent, kan dere sende en EHF-faktura. Dette må gjøres seinest 24. juni.

Vestnorsk filmsenter holder, som vanlig, sommerstengt i juli.