Bergen1
(foto: visitbergen.com)

Vestnorsk filmsenter og Norsk filminstitutt har besluttet å utsette Doc Norway Market 2020 grunnet den pågående Covid-19 situasjonen. Markedet skulle etter planen arrangeres i Bergen i løpet av høsten, men utsettes altså inntil videre.

Men fortvil ikke. Ny dato for Doc Norway 2021 vil bli annonsert i løpet av kort tid, og det blir altså ikke en digital løsning. Markedet har medvirket til økonomisk styrking og distribusjon av mange norske dokumentarfilmer, og de to tidligere markedene har blitt svært godt mottatt, både av bransjen og de amerikanske gjestene.