Laurie kommer hjem
(Blomster i blodet/Smau Media as)

Vestnorsk filmsenter har hatt sin tredje tildelingsrunde, og følgende prosjekter fikk støtte i styremøte 17. juni: To kort- og én dokumentarfilm fikk produksjonsstøtte og en dokumentarfilm fikk samproduksjonsstøtte. To dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Det ble også bevilget utviklingsstøtte til et spillefilmprosjekt for barn og tre dramaserier. Videre er det behandlet 15 løpende utviklingssøknader der 5 prosjekter har fått støtte: Tre dokumentarprosjekt, én spillefilm og én dramaserie. Totalt ble det bevilget 2,8 millioner kroner i denne tildelingsrunden.

Les mer i vedlagte pressemelding. Du finner alle prosjektene her.