Nettsiden Jordbraker kopi

Vestnorsk filmsenter har behandlet 11 utviklingssøknader i den løpende ordningen i august. Fire prosjekter har fått støtte - to dokumentarfilmer og to dramaserier. Det er svært gledelig at erfarne produsenter finner nye samarbeidspartnere, og at disse når opp i en hard konkurranse. To prosjekter skal utvikles av manusforfattere som har tatt en mastergrad i manusutvikling for serier på Universitetet i Bergen.

Utvikling dokumentar

«Jordbærdrøm», 40 min.
Gorida Production as v/ Goran Rokolj (tlf: 407 87 467)
Tildelt: 150 000

Årets jordbærsesong sto i fare for å bli hardt rammet av koronakrisen. Tilgangen på kompetent arbeidskraft ble begrenset fordi mange erfarne utenlandske jordbærplukkere ikke kom denne sommeren. Kunne norske studenter og skoleungdom redde jordbærdrømmen i år likevel?

Manus: Aida Rokolj
Regi: Goran Rokolj
Produsent: Goran Rokolj

«Krigen som aldri tok slutt», utv. 2, 45 min.
Smau Media as v/ Anita Vedå (tlf: 915 85 217)
Tildelt: 150 000

«Krigen som aldri tok slutt - Kystkvinner i krig» er historien om hverdagsheltenes slit og angst, mens en mann, sønn eller bror jages av tyske ubåter. Historiene om kvinnene i hjemmeflåten som ble torpedert av de allierte langs Norskekysten. Om et liv etter krigen med omsorgen for nervesyke menn; og om dem som ble ofre for bigamilovens overformynderi.

Manus: Karl Johan Paulsen
Regi: Karl Johan Paulsen og Thure Lindhardt
Produsenter: Anita Vedå og Karl Johan Paulsen

Utvikling dramaserier

«Tankespinneren», utv. 2,
Studio Regin Vest as v/ Sigrid Kolbjørnsen (tlf: 962 31 525)
Tildelt: 50 000

Tankespinneren, er en serie for barn, som handler om Anna og vennene hennes Amir og Ylva, og deres kamp for å redde verdens klima fra å ødelegges. De tre vennene oppdager at familiene deres er del av et magisk forbund. Ved å lære seg håndarbeid og hvordan alt i verden henger sammen, kan de ta opp kampen mot Dirigasjonen, en gruppe som driver med grov miljøkriminalitet.

Manus: Sigrid Kolbjørnsen
Produsent: Sigrid Kolbjørnsen

«Kopersund»
Mothership Entertainement as v/ Linda Bolstad Strønen (tlf: 451 81 131)
Tildelt: 100 000

Lensmannen på et lite tettsted på sørvestlandet blir funnet brutalt drept. Lensmannens kone, historielæreren Tuva, innser at hun må starte sin egen etterforskning, ettersom ingen andre ser ut til å være interessert i sannheten. Tuva avdekker mørke hemmeligheter og en sammensvergelse som ser ut til å ha sammenheng med en gammel forsvinningssak og en lokal religiøs sekt.

Manus: Jon-Åsmund Lie
Produsent: Linda Bolstad Strønen
----------------------------------
For ytterligere kontakt:
Vestnorsk filmsenter, filmkonsulent, Jesper Bergom-Larsson, (+47) 909 99 478
daglig leder, Stine Tveten – 400 69 149