Nettsiden MG 6410 Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen svhv Nettsiden Ravn Wikhaug shv
Påmeldingsfrist: 17. september

Vi inviterer til to dager med kortfilmen i sentrum når NFIs kortfilmkonsulent Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen og produksjonsrådgiver Ravn Wikhaug kommer til Bergen for å treffe bransjen.

Torsdag 24.09 samles vi til en samtale om mulighetene i kortfilmens univers. 
Gjennom samtalen ser vi nærmere på hvilke muligheter som ligger i kortfilmkunstens form og fortellinger, kortfilmens plass nasjonalt og internasjonalt og de ulike støtteordningene og hva som skal til for å nå gjennom. 

Samtalen ledes av Trude Refsahl (produsent, Pandora Film) og Nina Knag (regissør). Det blir også åpnet for spørsmål fra salen. 

Vi runder av plenumsarrangementet med felles lunsj før resten av torsdagen, samt fredag 25.09 er satt av til individuelle møter mellom konsulenten, produksjonsrådgiveren og bransjen. 

Meld deg på og book individuelle møter her!