Etter nøye overveielser har Vestnorsk filmsenter nå besluttet å avlyse årets Dokumentarkonvent på Solstrand. Vi hadde lenge håp om at det skulle være mulig å gjennomføre som tidligere, men dessverre er de begrensninger og utfordringer som covid-19 situasjonen nå medfører for risikable for både planleggingen og gjennomføringen av et arrangement av denne størrelse.

Dokumentarkonventet skal by på faglig påfyll og relevante diskusjoner, det skal være samlende og nettverksbyggende, og det skal være fullt hus!
Vi gleder oss til å invitere tilbake til det igjen 6. - 8. desember 2021!

Sett av mandag 7. desember
Vi planlegger å samles online på Dokumentarkonventets opprinnelige åpningsdag,
mandag 7. desember 2020 kl. 13:00. Her vil vi tilby et lite utvalg av programposter og annet. Mer info kommer – hold av dagen!