IA1599641380

Østnorsk filmsenter inviterer til tre webinarer med tema «bærekraftig filmproduksjon», som retter seg mot filmskapere, filmarbeidere, finansiører, studenter og andre med interesse for feltet. Webinarserien heter GRØNT FOKUS. Datoer: 1, 8 og 15. oktober (kl. 10–11.) Les mer