Nettet Jordbraker kopi tinyjpg
(Jordbærdrøm)

Vestnorsk filmsenter har hatt sin fjerde tildelingsrunde, og følgende prosjekter fikk støtte i styremøte 16. september: En kort- og to dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte og to dokumentarfilmer fikk co-produksjonsstøtte. Det ble også bevilget utviklingsstøtte til en dramaserie. I tillegg har fire prosjekter fått støtte i den løpende ordningen siden sist styremøte - to dokumentarfilmer og to dramaserier. Totalt er det bevilget 3,4 millioner kroner i denne tildelingsrunden. Les mer om prosjektene