Styret i Vestnorsk filmsenter vedtok i styremøte 16. september å videreføre prøveordningen med løpende søknader på utviklingsprosjektet opp til kr. 150.000 ut året. Det presiseres at det kun kan søkes om opp til 150.000 pr. prosjekt i denne ordningen. Søknadene leveres på vanlig måte via Filmsøk og blir behandlet innen 3 uker.