IMG 2347
Fra venstre: Einar Loftesnes, Øyvind Rydland, Maria Ekerhovdo og Selim Mutic. (Foto: Siv Dyb Wangsmo)

Siden 2005 har Vestnorsk filmsenter delt ut talentpriser og stipender til filmarbeidere i vår region. I forbindelse med at Vestnorsk filmsenter fyller 25 år, ble det i år delt ut hele 4 stipender. Stipendutdelingen foregikk på BIFFs prisseremoni i Røkeriet på Verftet USF onsdag 15. oktober.

Talentstipend
Årets talentstipend pålydende 15 000,- ble tildelt Selim Mutic

Begrunnelse
Talentstipendet tildeles en filmarbeider med høye ambisjoner og som er i særlig utvikling av egen posisjon og muligheter. I år går stipendet til et glitrende klippe-talent, som med sin musikalitet som fundament, sin intuitive teft og sitt humoristiske skråblikk på samfunnet og kunsten, er på vei til å bli en klipper av rang. I tillegg uttaler de som jobber med ham at han er en spesielt god kollega som evner å se de rundt seg. For tiden bidrar årets talent som klipper på flere sentrale dokumentarprosjekter i Bergen.

okt15 prisseremoni jpg 37         okt15 prisseremoni jpg 39
Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nøtvedt          Selim Mutic mottar Årets talentstipend
(foto: Anette Skutevik)                                                               (foto: Anette Skutevik)

 

Lyskasteren
Årets Lyskaster pålydende 25 000,- ble tildelt Øyvind Rydland

Begrunnelse
Lyskasteren tildeles en filmarbeider som på ulike vis har markert seg og som gjennom sitt arbeid har gitt verdifulle bidrag til den profesjonelle filmbransjen i vår region. De siste 20 årene har årets mottaker bidratt til et stort antall produksjoner i regionen. Og selv om hans kompetanse og gode rykte også har ført han til produksjoner langt utenfor Vestlandet, har han, med sitt store hjerte for filmproduksjon og kollegaer her, alltid prioritert store og små filmer her ”hjemme”. Med sin kunnskap og kreativitet har årets mottaker skapt lydunivers til de aller fleste sjangre og formater og det finnes vel knapt et produksjonsselskap i Bergen han ikke har jobbet med. Årets mottaker høster stor respekt i bransjen for sin kompetanse og sitt ambisjonsnivå for det han skal levere, han gir seg aldri! Men også som en kollega som alltid bidrar positivt med sin ro, trygghet, humor og raushet. Vi tror det er trygt å si at ”hele bransjen” kjenner årets mottaker.

okt15 prisseremoni jpg 41        okt15 prisseremoni jpg 42
Daglig leder Stine Tveten deler ut Lyskasteren                          Øyvind Rydland, årets Lyskaster
(foto: Anette Skutevik)                                                              (foto: Anette Skutevik)

 

Jubileumsstipend
To Jubileumsstipend pålydende 40 000,- ble tildelt Maria Ekerhovd og Einar Loftesnes

Begrunnelse, Maria Ekerhovd
Stipendmottakeren har i en årrekke hatt en svært sentral rolle i både Vestnorsk og norsk filmbransje. Hun satte både seg selv og Bergen på kartet allerede i 2006 da hun produserte den foreløpig eneste norske gullpalmevinneren. Hun har produsert en rekke prisbelønte kort- og langfilmer som har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt, så som Norges Oscar-kandidat i 2019 ”Hva vil folk si”. I 2011 startet hun produksjonsselskapet Mer Film og i 2014 utvidet hun med eget distribusjonsselskap. Mottakeren har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter til den vestlandske filmbransjen, gjennom egne produksjoner så vel som internasjonale co-produksjoner retter hun oppmerksomheten mot Vestnorsk film og bidrar til arbeidsplasser for filmmiljøet her. Hun er svært profesjonell, har stort engasjement og er en tydelig stemme i filmdebatten. Hun har tidligere mottatt både Edith Carlmar-prisen og blitt kåret til årets produsent under Kosmorama, samt vært utnevnt til «Producer on the Move» i Cannes, for å nevne noe.

okt15 prisseremoni jpg 44        okt15 prisseremoni jpg 46       
Styreleder Lars L. Marøy deler ut Jubileumsstipendene              Maria Ekerhovd mottar Jubileumsstipend
(foto: Anette Skutevik)                                                              (foto: Anette Skutevik)
                 

Begrunnelse, Einar Loftesnes
Stipendmottakeren gjorde sin aller første jobb i bransjen som location assistent i 1994 og har siden 2003 jobbet i Bergen. Han har i mange år vært en viktig og markant person i både lokal og nasjonal filmbransje, og han har et brennende engasjement for de Vestnorske filmproduksjonene og vekst i bransjen i vår region. Med sin kompetanse, store ambisjoner og enorme stå-på vilje har han gjennom årene posisjonert seg som en sentral spillefilmprodusent og dermed en viktig bidragsyter til filmmiljøet og filmarbeidere i regionen. Stipendmottakeren er produsent i det Bergensbaserte produksjonsselskapet Handmade Films In Norwegain Woods og står bak kinofilmene ”Villmark 2”, ”ASTRUP-Flammen over Jølster” og ”Tunnelen”, som etter suksessen hjemme i Norge nå går sin seiersgang på kinoer i Asia, for å nevne noe.

 okt15 prisseremoni jpg 49
Einar Loftesnes, mottar Jubileumsstipend 
(foto: Anette Skutevik)

Vi gratulerer alle fire så mye!