Vestnorsk filmsenter går over til NY SØKNADSPORTAL ved årsskiftet. 
Følgende frister gjelder derfor:

Nåværende søknadsportal (Filmsøk)
Anmodninger
Utbetalingsanmodning må leveres i Filmsøk innen 1. desember. Vi oppfordrer de som kan å levere så fort som mulig.
Søknader
Filmsøk stenger for nye søknader 27. november.
 
Ny søknadsportal (Regportal)
Anmodninger
Regportal åpner for anmodninger fra 18. januar.
Søknader
Regportal vil være åpen for å motta søknader fra 16. desember. Neste søknadsfrist er 11. januar. Behandling av løpende søknader i 2021 starter også 11. januar, uavhengig av når du sendte den inn etter siste frist i 2020. Ordningen vil fortsette ut februar, men skal evalueres og vurderes i Vestnorsk filmsenters styremøte i februar.

Fra januar 2021 vil Vestnorsk filmsenter bruke søkesystemet REGPORTAL. Søknader som er opprettet i Filmsøk og ikke kan ferdigstilles før desember, vil bli tilgjengelige i det nye systemet. Det nye systemet vil ha samme brukergrensesnitt som det NFI har, så de av dere som har vært innom den søkeportalen vil kjenne seg igjen. Dette betyr at det fra neste år vil være et felles system for alle filminstitusjonene, men med lokale tilpasninger. Følg med på våre nettsider og nyhetsbrev for oppdatert informasjon.