Blad med regndraper
(Orbit/ Skule Eriksen)

Vestnorsk filmsenter har hatt sin femte tildelingsrunde, og følgende prosjekter fikk støtte i styremøte 26. november: Fire kort- og fem dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte og én dokumentarfilm fikk co-produksjonsstøtte. Det ble også bevilget utviklingsstøtte til en dokumentar og en spillefilm. I tillegg har syv prosjekter fått støtte i den løpende ordningen siden forrige styremøte - fem dokumentarfilmer (to av dem serier), én spillefilm og én dramaserie for ungdom. I tillegg til de ordinære midlene til film, mottok Vestnorsk filmsenter 1,6 millioner kroner i forbindelse med regjeringens tildeling av Covid 19-stimulansemidler. Dette muliggjorde at det er bevilget hele 4,212 millioner kroner i denne tildelingsrunden. Les mer. Du finner også alle Vestnorsk filmsenters tildelinger her.