Vestnorsk filmsenter er inne i den spennende prosessen med ansettelse av ny filmkonsulent (er) og det vil bli tatt en beslutning i god tid før nyttår. For å ha en best mulig overgang, vil Jesper Bergom-Larsson fortsette som filmkonsulent ut februar 2021.