Vestnorsk filmsenter har gått over til NY SØKNADSPORTAL. Fra 16. desember bruker Vestnorsk filmsenter søkesystemet RegPortal – Vestnorsk filmsenter. Filmsøk.no, er nå stengt, men åpne saker fra Filmsøk vil være tilgjengelige i det nye systemet. RegPortal vil ha samme brukergrensesnitt som NFI sitt søkesystem, de av dere som har vært innom der vil kjenne seg igjen.

Vi oppfordrer dere til å registrere dere i det nye systemet og gjøre dere kjent med det i god tid før dere skal sende inn søknader og anmodninger. Daglig leder/den som er oppført under organisasjonen i Brønnøysundregistrene må registrere seg først og blir godkjent av oss. Personen som er godkjent av oss godkjenner deretter selv "sine" personer, når det er flere som skal kunne søke fra samme selskap. Det kan sendes inn søknad mens en venter på godkjenning.

For spørsmål, ta kontakt med Gry Elise Skjæveland

Lykke til og takk for tålmodighet ved overgang til nytt system!

Søknader
RegPortal åpnet for søknader 16. desember. Første søknadsfrist er 11. januar. Behandling av løpende søknader  starter også 11. januar 2021. Den løpende ordningen vil fortsette ut februar, men skal evalueres og vurderes i Vestnorsk filmsenters styremøte i februar.
 
Anmodninger
RegPortal åpner for anmodninger fra 18. januar.