Pitche foredrag NYHET

For å etablere prosjektet inviterer vi til et online foredrag 19. februar.
Dette blir oppstarten som skal rette fokuset mot viktigheten av pitching.
Foredraget blir moderert av Gitte Hansen og de fire ekspertene presenterer seg selv, sitt arbeid, strategier og metoder, i tillegg blir det et spesielt fokus på bruk av piloter. Foredraget vil være åpent for alle aktører i de tre regionene, uavhengig av om man senere søker om individuell veiledning.

Tentativt program:
• Velkommen og introduksjon av satsningen
• Våre fire eksperter presenterer seg selv, sitt arbeid, strategier og metoder
• Q&A med moderator Gitte Hansen
• Informasjon om individuell veiledning

De fire ekspertene:
Mikael Opstrup
Helene Granqvist
Freddy Neumann
Sibylle Kurz
Les mer

Meld deg på her innen 9. februar