Pitcheveiledning NY

Vestnorsk filmsenter har tilbudt online pitcheveildning gjennom hele 2021 med noen av de fremste ekspertene på området. Tiltaket videreføres et stykke inn i 2022.

Man må søke om plass med et konkret prosjekt. Hvert prosjekt som får tilbudt plass vil få prosjektet vurdert på forhånd og to samtaler á 60 min med en av våre fire eksperter. Man vurderer selv når det er mest hensiktsmessig for prosjektet å få veiledning.

De fire ekspertene:
Mikael Opstrup
Helene Granqvist
Freddy Neumann
Sibylle Kurz

Les mer om ekspertene

Hvem kan søke veiledningen?
Profesjonelle regissører og produsenter som har et prosjekt i sen utvikling eller tidlig produksjon. Du kan søke med prosjekter i alle formater, enten du er valgt ut til et pitcheforum, har deltagelse på forum /marked i fremdriftsplanen eller skal møte en finansiør, salgsagent eller en commissioning editor. 

Innhold i søknad:
NB: alt må leveres på engelsk. Merk søknad med prosjektets tittel.
• Ønsket ekspert med begrunnelse.
• CV for produsent, regissør og produksjonsselskap
• Send en prosjektbeskrivelse, synopsis, pilot eller utdrag av opptak.
• Finansierings og distribusjonsplan.
• Kort beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med veiledningen.
• Når ønsker du at veiledningen skal finne sted?
Søknad sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kriterier:
• Regissør og produsent må delta sammen. *
• Du kan søke med flere prosjekter og derav til ulike eksperter (hvert prosjekt må være en egen søknad)
• Vi anser tildelt plass som bindende og du må selv dekke hele kostnaden om du ikke møter til avtalt tid
• Frist: Det er viktig at man søker om veiledning i så god tid som mulig.
*I spesielle tilfeller kan enten regissør eller produsent stille alene til veiledning. Dette må begrunnes tydelig. Hvert enkelt senter avgjør om man kan gjøre unntak.

Uttak:
• Ved tilbud om plass vil du og veilederen bli enige om tidspunkt og prosess for veiledningen innenfor de rammene vi har satt.
• Ved innvilget veiledning: 2 samtaler á 60 min med tildelt ekspert (online)
• Det er begrenset med plasser for individuell veiledning og prioritering av plasser vil bli gjort av Vestnorsk filmsenter desom nødvendig. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestnorsk filmsenter, Filmkraft og Midtnorsk Filmsenter. Produsenter og regissører fra Rogaland og Midt-Norge vil finne tilsvarende informasjon og tilbud og på nettsidene til sine regionale sentre.